Begeleiding bij verlies van baan, scheiding of dierbare

Verlies en rouw vragen tijd en aandacht. Wanneer u vastloopt in het rouwproces of het te zwaar vindt om het alleen te doen, kan professionele hulp wenselijk zijn.

Bij verlies van een baan kunnen naast het verlies van salaris, behoeften zoals veiligheid, sociale contacten en regelmaat in gedrang komen. Ook kan uw zelfvertrouwen hieronder lijden.

Door een scheiding verandert er veel in uw leven. Het loslaten van het vertrouwde patroon kan u angstig en onzeker maken.

Het overlijden van een dierbare in uw directe omgeving kan zo’n impact op uw leven hebben dat het lijkt of alles stil staat. U komt letterlijk tot stilstand en er ontstaat ziekteverzuim, een gebrek aan levenslust en gevoel van zinloosheid. Daarnaast kan ook oud verlies weer actueel worden.

Door coaching wordt het verlies niet minder, maar wel draaglijker en voor u beter te hanteren.

Begeleiding als ziek zijn uw leven verandert

U kunt iemand verliezen die nog in leven is. Denk maar eens aan een langdurige ziekte of een ernstige aandoening, zoals dementie. Hier wordt u niet alleen geconfronteerd met uw eigen angst voor een naderend einde, u krijgt ook te maken met het verdriet van een dierbare.

Een chronische ziekte van u of uw partner verandert uw leven definitief. Na genezing van een ziekte kunt u ook moeite hebben om de draad weer op te pakken.

Ook mantelzorg beïnvloedt uw leven. Mantelzorg kiest u niet het overkomt u. Bij mantelzorg kan een gevoel van verlies en rouw voorkomen. In deze situatie is het van belang dat u uw gevoelens kan uiten en steun krijgt dat nodig is om dit te kunnen dragen.

In de gesprekken gaan we in op de effecten van de ziekte in het dagelijks leven. Daarnaast bespreken we hoe u naast de zorg voor een ander ook goed voor uzelf kan zorgen.

Begeleiding bij de laatste levensfase

Wanneer u weet dat u binnen een gestelde tijd komt te overlijden wordt tijd een kostbaar gegeven. Het besef dat u niet lang meer zult leven kan veel emoties en vragen oproepen. Het kan u onzeker maken, verdrietig, boos of bang. U kunt piekeren over hoe het einde zal zijn en hoe het dan verder gaat met uw nabestaanden.

De gesprekken die wij samen voeren kunnen gaan over:

  • De betekenis van uw leven
  • Onopgeloste zaken, zoals oneenigheid en ruzies
  • Het invullen van uw afscheid
  • Pijn, afhankelijkheid en lijden
  • Geloofsvragen

Wanneer het leven ten einde loopt zijn gevoelens intens voelbaar. Om het leven in vertrouwen los te kunnen laten sta ik u bij om in uw eigen kracht en vertrouwen te komen.